<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

 14 woningen Jos Petersstraat te Waubach / 2015

 

 

Op de locatie aan de Pastoor Jos Petersstraat is besloten tot herontwikkeling; oude woningen worden gesloopt ten gunste van nieuwbouw.

Het huidige karakter van het gebied wordt behouden door de straatbepalende bomen te laten staan. De meanderende straat heeft een woonerfachtig uiterlijk door kleine gegroepeerde parkeerplaatsen. In dit voorgesteld plan worden vier éénlaagse bouwblokken gemaakt welke een nieuwe identiteit aan de Pastoor Jos Petersstraat zullen geven.

Stedenbouwkundig is er bewust geen aansluiting gezocht met de Maastrichterlaan. Het type woning en haar schaal zou de Maastrichterlaan alleen maar kunnen ontkrachten, zoals dat in de oorspronkelijke situatie het geval was. De vier compacte bouwblokken worden dus puur ontsloten vanuit de Pastoor Jos Petersstraat.

 

 

Het vergroenings- en krimpbeleid levert versnipperde groenzones op welke juist een kans bieden tot het ontplooien van nieuwe openbare ruimtes, zoals speelplaatjes, groentetuintjes, fruitboompjes en dergelijke, evenals in deze situatie. Tussen de bouwblokken in lijn wordt een gezamenlijk kleinschalig “groenveldje” voorzien, dat de vergroening van de gehele straat visueel verbreedt. Tevens op de hoek waar de Pastoor Jos Petersstraat aan de Maastrichterlaan grenst, is een vergroening van beide straatbeelden voorzien. Daarnaast wordt het karakter van de Pastoor Jos Petersstraat verzacht door zoveel mogelijk met open verharding te werken.

De woning is een hele compacte doch ruime éénlaagse woning welke ideaal is voor bijvoorbeeld ouderen of bewoners met een lichte zorgindicatie. Door de ondiepe kavel zijn de tuinen niet te groot en vergen daardoor weinig inspanning om zelf te onderhouden. Door het minimaliseren van het privé gebied krijgt het openbare gebied juist meer invloed om beeldbepalend te kunnen zijn. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot bij- en aanbouwen beperkt.

Qua materialisering worden de woningen hoofdzakelijk grijs gestuct. Ter plaatse van de voordeur komt een prefab betonnen luifel met als invulling een nader te bepalen onderhoudsvriendelijk plaatmateriaal. De dichte voordeur krijgt eenzelfde uitstraling als het plaatmateriaal. De ramen van de keuken en slaapkamer flankeren het portaal. Deze onderlinge koppeling zorgt ervoor dat er een rustig en krachtig gevelbeeld ontstaat.

Besloten prijsvraag i.s.m. Bouwbedrijven Jongen

 

 

 

^

 harnischmacher architectuur - woningbouw - woningen waubach