<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

Galerie der Gegenwart / 2007 / prijsvraag uitbreiding Saarlandmuseum Saarbrücken

 

 

Vanaf de Bismarckstrasse ervaart men enerzijds de stedenbouwkundige begrenzing van de stad met zijn gesloten bouwblokken en anderzijds de groene Saar-oever met verschillend soort bebouwing waaronder het Saarlandmuseum en versnipperd parkeren. Het bestaande museum gebouwd als een aaneenschakeling van rechthoekige bouwvolumen versterkt de open structuur van dit gebied. De uitbreiding van het museum waarin onder andere opgenomen openbare functies zoals foyer en restaurant dient centraal in dit gebied gesitueerd te worden. De restruimten tussen de Bismarckstrasse en de bebouwing richten wij duidelijk functioneler in waardoor het gebied beter definieerbaar wordt . Bij de conservatorium komt een muziekpaviljoen door bomen afgeschermd, de nieuwe ingang van het museum wordt versterkt met een voorplein en voor het bestaande museum komt een openbare beeldentuin. De verbinding van de Bismarckstrasse met de Saar-oever wordt zelfstandiger en loopt langzaam vanaf de Bismarckstrasse naar onder. Deze dient niet meer als toegang van het conservatorium maar als aan en afvoer goederen museum en ontsluiting van het lager gelegen parkeergedeelte. Toegang en parkeren van het conservatorium vindt plaats via het hoger gelegen gedeelte voor het conservatorium is bereikbaar via een eigen toegang vanaf de nieuwe rotonde. Alle verbindingen worden met bomenrijen en groen aan elkaar gekoppeld om het paviljoenachtige karakter van het gebied te versterken.

 

 

Er is gekozen voor een autonoom gebouw dat de aanwezige gevelrooilijnen "respecteren". Door een gedeelte van het museum ondergronds te maken kunnen wij bovengronds een bouwvolume maken dat qua schaal beter in zijn omgeving past. Door het ondergrondse gedeelte iets te verhogen ten opzichte van bestaand maaiveld ontstaat een soort basement waarop het museumplein met het bovengronds volume. Dit basement wordt richting Saar uitgebreid en door het verloop steeds hoger. Het bestaande museum komt hierdoor ook op dit basement te staan. De aansluiting van het bestaande en nieuwe museum is op een subtiele manier in het groen opgenomen en van de Bismarckstrasse niet als zodanig te ervaren. De ruimten die ontstaan tussen de gebouwen zullen nieuw ingericht worden als beeldentuin met ook een groen paviljoenachtig karakter. De uitbreiding wordt op de begane grond uitnodigend met een helder ontsluitingssysteem in de vorm van roltrappen in een transparante vide die het gebouw van boven naar onder van daglicht voorziet. Tentoonstellingsruimten komen in het souterrain en op de verdieping. In het souterrain komen tevens de depots terwijl de werkplaats op de verdieping komt. In het souterrain komt het daglicht via de vide en via een lichtstraat in het plein, op de verdieping via een sheddak.

 

 

 

^

 harnischmacher architectuur - museum - saarlandmuseum