<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

Expositieruimte en atelierruimte P/AKT Amsterdam / 2014 / prijsvraag

 

 

De opgave (ronde1):

P/////AKT bevindt zich in twee panden die in 2003 door woningcorporatie Stadgenoot zijn overgenomen. In die tijd bevond zich in het rechter gebouwdeel op de begane grond het magazijn met daarboven het kantoor, in het linker gebouwdeel zat de ontvangstruimte voor klanten met een tweetal dienstwoningen daarboven. Door het ooit aanbrengen van trespa-beplating is een gevelbeeld ontstaan dat probeert te ontkennen dat er sprake is van twee gebouwen. Sinds 2003 zijn er - in het kader van het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam - naast de expositieruimte ook werkruimten voor 14 creatieve ondernemers in het pand gehuisvest. Ten slotte is er een werkplek voor een Artist-in Residence en de al eerder genoemde twee woningen. Dit gedifferentieerde gebruik komt op dit moment niet tot uitdrukking in het actuele beeld van de voorgevel.

De opgave betreft het ontwerp van een tijdelijke (voorzet)gevel en een nieuwe entree. De nieuwe gevel, die de meervoudige functie en vooral het experimentele karakter (van het gebouw) van P/////AKT weergeeft, moet onderhoudsarm zijn en gebruik maken van de bestaande structuur, ook omdat er geen budget is om bouwkundige elementen als de kozijnen te vervangen. De nieuwe entree moet ervoor zorgen dat P/////AKT beter zichtbaar is vanaf de straat, ook tijdens de uren dat de expositieruimte gesloten is. Ten slotte moeten de gevel en/of de nieuwe entree de mogelijkheid bieden om op een goedkope manier het expositie-programma te kunnen adverteren.

 

 

oplossingen:

Het aantal toegangen reduceren en het belang van de entree van de tentoonstellingsruimte daardoor te versterken. Daarom een gezamenlijk entreegebied te creëren waarin ook fietsen kunnen worden gestald.

De twee huidige tegenstijdige entrees tot de tentoonstelling handhaven; de rolpoort is groots en openbaar; de deur is klein en intiem. In te zetten naar aanleiding van het type evenement of de weersomstandigheden. Om verwarring bij bezoekers te voorkomen vind sturing plaats door een groot schuifhek.

Het huidige horizontalisme in het gebouw, dat door de witte trespa en de zwarte plint wordt onderstreept, te verzwakken door alle achterliggende elementen wit te verven. Ook om optimaal de schaduwdieptes door de voorzetgevel te laten zien.

De zonweringsdoeken te vervangen voor witte en de uitvalarmen te verwijderen.
Een scherm van wapeningsstaal voor de gevel te monteren; overlappingen van netten zorgen voor differentiaties in dichtheid.

Qua functies is er een samensmelting en verwevenheid in twee gebouwen. De expressie van één geheel naar de omgeving is daarom helder en tegelijkertijd intrigerend. Er is bewust niet gekozen voor een visuele opsplitsing per functieonderdeel omdat het gebouw dan toekomstige indelingsflexibiliteit verliest.

 

 

 

De opgave (ronde 2)

Het linker gedeelte van het complex is echter in slechte bouwkundige staat. Daarom wil P/////AKT in deze ronde onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn voor vervangende nieuwbouw. Dat nieuwe gebouw moet ruimte bieden aan uitbreiding van de expositieruimte, vergroting van het aantal ateliers, mogelijk extra artist-in-residence-plekken en uitbreiding van voorzieningen voor de organisatie van P/////AKT.

De verdiepingshoogte van de begane grond moet ongeveer 4.00 meter zijn, zodat het vloerniveau gelijk is. De verdiepingshoogte van de eerste en tweede verdieping is dan ongeveer 3.60 meter. Het is verder niet noodzakelijk om het volledige grondoppervlak vol te bouwen en het lijkt mogelijk om bijvoorbeeld een bijzondere dakvorm toe te passen. Het is wel belangrijk om de doorbraken te maken op de plaatsen zoals aangegeven, zodat er een goede aansluiting ontstaat zonder dat er grote wijzigingen hoeven te worden doorgevoerd

 

 

 

Oplossingen:

Een krachtig volume dat zich introvert opsteld in het straatbeeld, maar ook meteen al haar activiteiten tentoonsteld en de bezoeker uitnodigd het gebouw te betreden.

Door het maken van een centraal open lucht atrium ontstaan meer mogelijkheden tot daglicht toetreding en ventilatie. De ontsluiting van alle functies vindt tevens plaats vanuit dit atrium, zodat intern bijna geen circulatieruimte meer nodig is, hetgeen m² bespaard.

De circulatieruimte is van buiten uit waarneembaar, beeldbepalend en onderdeel van de architectuur geworden. Ateliers ruimten kunnen intern verbonden worden.

Iedereen kan zijn werk vanuit zijn atelier op bescheiden manier etaleren. Gebruikers en bewoners krijgen door het ontsluitingsprincipe een binding met hun collega kunstenaars.

De twee daken zijn toegankelijk via buitentrappen. Het rechter dak kan voor buiten exposities gebruikt worden en is toegankelijk voor loftbewoners, kunstenaars van de ateliers en expositie bezoekers. Het linker dak is buitenruimte voor de bewoners.

Het gebouw bestaat uit een staalconstructie met betonnen vloeren en uit de bedrijfshallenbouw afkomstige elementen zoals geïsoleerde stalen dak en wandbeplating. De gevelbekleding is van geanodiseerde geperforeerde aluminium golfplaten.

 

 

 

 

 

^

 harnischmacher architectuur - expositie ateliers - p/akt amsterdam