<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

Appartementen Magistraat te Heerlerheide/ 2015

 

 

De locatie is het sluitstuk van de herontwikkeling in Heerlerheide centrum. De kavel kan als overgangsgebied worden gekarakteriseerd door enerzijds de volumineuze bouwblokken van het centrum en anderzijds de grondgebonden woningbouw van Heerlerheide. Om deze defragmentatie kracht bij te zetten is een open hoek voor het gebouw ontworpen. Het gebouw kent twee visueel losstaande gedeelten die in totaal 32 appartementen huisvesten. Het terreinverloop komt tot uidrukking in het verspringen van de woonlagen. De algemene ruimten en bergingen zijn gevat in de plint welke de twee gebouwhelften samensmelt, tezamen met de hoofdentree, trap en lift. Door het hoekvormige kavel en de twee gebouwhelften los te koppelen ontstaat een groen binnen gebied, visueel verbonden met de open hoek bij de entree. Parkeren heeft ruimte naast het gebouw achter de groene erfafscheidingen.

 

 

De 32 identieke appartementen hebben de loggia's aan de Zuidwestzijde; eveneens de straatkant, de slaapkamers zijn Noordoost geörienteerd. Deze tweezijdigheid komt tevens tot uitdrukking in de expressie van de gevels. De formele straatzijde is neutraal en consequent ritmisch terwijl de private kant van het gebouw door de houtaccenten en bijbehorende varianties een levendige karakteristiek introduceren. Eenzelfde contrast ziet met terug in de horizontale raamopeningen aan de straatzijde ten opzichte van verticale belijningen aan het binnengebied. Zoals meerdere nieuwe gebouwen in het centrum worden de nieuwe huurwoningen verwarmd door middel van Mijnwater.

 

 

 

^

 harnischmacher architectuur - woningbouw - magistraat heerlerheide