<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

Appartementen Klokke Roeland Gronsveld / 2020

 

 

In Zuidlimburg grenst de ontwikkelingslocatie Klokke Roeland aan het mooie Europapark te Gronsveld. Het anderhalf hectare grote park is in de jaren dertig van de vorige eeuw, door tuinarchitect ir. J.P. Fokker als particuliere tuin ontworpen. Nadien deed de woning met tuin dienst als gemeentehuis en sterrenrestaurant.

De voormalige bebouwing is door bouwkundig verval, langdurige leegstand en uiteindelijk brand een smet geworden op de toegang vanuit het dorp tot het park.  Deze westelijke toegang is alleen te bereiken door over het perceel van de  voormalige  bebouwing en bijbehorende parkeerplaats te lopen. Des te meer valt de huidige toestand in het oog en vormt een groot contrast met het prachtige park.

De vergrijzing binnen het dorp Gronsveld vraagt om een ontwikkeling die daarop inspeelt. De locatie is perfect om van het pensioen te genieten. Daarnaast zorgt het herintroduceren van wonen, voor  sociale controle en  een mooie toekomst  voor het Europapark. Wellicht dat onder de bewoners enkele vrijwilligers het initiatief nemen om met eenzelfde liefde het Park mede te onderhouden. Het gaat immers om uw eigen uitzicht.

Het bouwplan omvat 12 senior appartementen inclusief buitenruimte en parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen. Het gebouw bestaat uit een souterrain met 1 appartement, een begane grond met 4 appartementen, twee bouwlagen met 6 appartementen en tot slot één bouwlaag met één penthouse.

 

 

Ter voorbereiding op het opstellen van het bouwplan heeft intensief overleg plaatsgevonden met directe omwonenden van het plangebied. Tevens hebben er in een vroeg stadium brainstormsessies plaatsgevonden met de Dorpsbouwmeester, architect en Slokker vastgoed. Op basis hiervan is het uiteindelijke ontwerp tot stand gekomen.

Hierbij zijn de onderstaande voorwaarden verwerkt in het bouwplan:

·       het parkeerterrein aan de westzijde van het appartementencomplex wordt een omsloten binnengebied, waardoor (geluid-)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt;

·       de positionering van de nieuwe bebouwing is zoveel mogelijk opgeschoven naar de maximale (oostelijke) bouwgrens en geoptimaliseerd aan de hand van zichtlijnen naar het Europapark;

·       de voetprint van het gebouw is gevormd als een ongelijkmatige vijfhoek, hetgeen zorgt voor perspectivisch kleinere gevelaanzichten;

·       er worden geen terrassen aangelegd aan de westzijde van het appartementencomplex richting de Rijksweg, behoudens het terras dat op begane grond niveau is voorzien;

·       aan de westzijde van het appartementencomplex worden vaste privacyschermen geplaatst,

·       boven het souterrain springt de bouwmassa terug, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor een groene bufferzone;

·       de voetprint van het nieuwe gebouw sluit zoveel mogelijk aan bij de voetprint van de voormalige bebouwing;

·       er is sprake van een gelaagde opbouw van souterrain, plint en de rest van het gebouw;

·       het penthouse is ‘onzichtbaar’ voor omwonende en oriënteert zich op het park.

 

Alle woningen zijn vlot verkocht en na de bouwvakantie 2023 zal worden gestart met de bouw op deze unieke locatie. 

 

 

^

 harnischmacher architectuur - woningbouw - klokke roeland gronsveld