<
 
harnischmacher architectuur
projecten contact
 
>
 

 

appartementen heerlen "ecoce" / 2003 / prijsvraag: 1ste prijs

 

 

Het te bebouwen kavel ligt op de hoek van het bouwblok waar het voormalig politiebureau stond. De context van dit blok wordt bepaald door de brandweerkazerne met slangentoren, woningbouw en de voormalige mijnschool die zich van de straatruimte weinig aantrekt. Voorheen vormde het politiebureau met zijn horizontalisme en de brandweerkazerne de geleiding van de Burgemeester Gijselslaan. Door op een meer strategische dan formele wijze op de situatie in te spelen proberen we deze geleiding weer terug te brengen. Een meer open systeem is ontworpen waarin de bestaande situatie is geannexeerd en waarin het nieuwe  woongebouw is gesitueerd. In het souterrain, als een soort basement vormgegeven, wordt geparkeerd ( inrijden vanaf de Benzeraderweg ), bevinden zich tevens de bergingen van de woningen en een gedeelte van de kantoren. Dit basement neemt tevens het hoogteverschil van het kavel in zich op en zorgt voor een goede aansluiting op de brandweerkazerne.

 

 

Door het woongebouw op te tillen ontstaat een etage waarin de toegangen naar de kantoren en de woningen zich bevinden. Deze etage wordt als tuin ingericht zodat een voortzetting van het groen langs de Welterlaan en een aansluiting op het groen aan de achterzijde van de Dr. Jaegerstraat plaatsvindt.De tuin vormt tevens het uitzicht van alle aangrenzende woningen. De inrichting van deze tuin gebeurd middels vides en schuin hellende vloervelden waardoor een groen geperforeerd daklandschap ontstaat en zelfs het groen en daglicht in het basement ( waar geparkeerd wordt en kantoren zich bevinden ) doorloopt. Beide niveau`s worden hierdoor aan elkaar gekoppeld.

 

 

Door het woongebouw zelf in de lengte door te snijden en de twee bouwvolumen t.o.v. elkaar te verschuiven ontstaat op de kop en langs de Burgemeester Gijselslaan een overstek waardoor gebruik wordt gemaakt van de derde dimensie. Het onderste volume ligt weliswaar nu terug van de straat maar biedt voldoende geleiding hieraan, terwijl het de “ tuin-etage” versterkt. Door de verspringing aan de achterzijde wordt t.b.v. de woningen aan de Dr. Jaegerstraat de bouwhoogte afgezwakt en ontstaat de mogelijkheid om ruime dakterrassen te maken. De entrees zij gesitueerd in het midden van het woongebouw en worden bereikt via het parkeerbasement of de “tuin-etage”. Hierdoor kan zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een horizontale gevel worden opgebouwd waardoor het gebouw er aan de voorkant niet veel anders uitziet dan aan de achterkant en het verschijnt als een autonoom object dat aan alle kanten gelijkwaardig is. Er zijn verschillende woningtypen waarbij de plattegronden voor een belangrijk deel door de bewoners zelf bepaald kunnen worden. Ze staan in een spanningsvolle relatie tot het als een geheel concept ontworpen gebouw.

 

 

In de doorsnede zijn verschillende woningtypen boven elkaar gesitueerd in vier lagen met totaal 38 woningen. Omdat de achtergevel op het zuiden ligt zijn de woonkamers en de buitenruimten veelal aan de achterzijde van de woningen geplaatst waar ook uitzicht op “tuin-etage” aanwezig is. Op woonniveau 1 en 2 zijn 16 loggia woningen en 4 appartementen ondergebracht. De woonruimten, loggia's en vides met trap van de 16 woningen zijn over twee lagen zodat het daglicht diep in de woning kan doordringen. Alle woningen zijn op niveau 1 of niveau 2 direct vanuit het trappenhuis bereikbaar. Op de uiteinden zijn telkens twee appartementen. Door het verschuiven van de twee bouwblokken ontstaan t.b.v. niveau 3 ruime dakterrassen als buitenruimte. Op niveau 4 wordt de mogelijkheid aangegrepen om patio`s te maken door het dak ter plaatse van de buitenruimte weg te laten, waardoor plaatsing aan de achtergevel niet meer nodig is. Voordeel van deze opzet is dat 18 woningen op niveau 1 hun buitenruimte hebben, 9 woningen zijn voorzien van een patio en 9 woningen een dakterras zodat de bewoners van de woningen aan de Dr. Jaegerstraat niet tegen een klassiek balkonlandschap aankijken. In het midden van de woningen ter hoogte van het trappenhuis is een strook gereserveerd voor de sanitaire voorzieningen met bijbehorend leidingwerk.

 

 

De gevels zijn opgebouwd uit een wandconstructie met isolatie en een buitenste laag die bestaat uit spuitbeton waarin glasscherven ( hergebruik ) in een groene en blanke kleur gespoten worden zodat minder vervuiling van de gevel optreedt. Reflecties van het zonlicht zorgen voor beweeglijkheid. De kozijnen in de gevels zijn van aluminium in een donkere kleur gemoffeld. Bewegende delen worden als schuiframen uitgevoerd en het geheel wordt zo vlak mogelijk uitgedetailleerd om het gekozen concept te versterken. Het basement is van schoon beton, onbewerkt met structuur en groenbruin gepigmenteerd. De doorvalbeveiliging boven op het basement t.p.v. het trottoir langs de Burgemeester Gijselslaan is transparant zodat de “tuin-etage” goed waarneembaar is.

 

 

^

 harnischmacher architectuur - woningbouw - heerlen